Το www.cure4u.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της εταιρίας  «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», που εδρεύει στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 85, Περιστέρι, (ΑΦΜ: 024120907 / Δ.Ο.Υ Ά Περιστερίου / Γ.Ε.ΜΗ: 138738203000) και εκπροσωπείται από την φαρμακοποιό Μπατζακάκη Μαρία. Κατά την περιήγηση σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας.

Σιγουρευτείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδα www.cure4u.gr διέπεται από τους παρακάτω όρους και η συναλλαγή σας μαζί μας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

1. ΟΡΟΙ

To cure4u.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το cure4u.gr οφείλει να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Να διευκρινιστεί, ότι η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Το cure4u.gr δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Το cure4u.gr  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του ηλεκτρονικού καταστήματος και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών.

2. Περιορισμός ευθύνης

Οι χρήστες/επισκέπτες που δεν εμπιστεύονται το cure4u.gr καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time bombs, ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία.

To cure4u.gr  δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημιές από τη χρήση προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή αγοράς από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων,  ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα. Η ευθύνη μας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων. 

To cure4u.gr  δεν ευθύνεται για την τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών, για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

Οι παρεχόμενες, από τους έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, πληροφορίες και συμβουλές, για θέματα που αφορούν την υγεία, την πρόληψη, την ομορφιά και την αισθητική προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και μόνο και δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τις ιατρικές συμβουλές, γνωματεύσεις, διαγνώσεις και συνταγές από επαγγελματίες ιατρούς, ιατρικούς φορείς και διαγνωστικά κέντρα που οφείλει να λαμβάνει και να ακολουθεί ο χρήστης των υπηρεσιών μας για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας και καθημερινών θεμάτων που τον απασχολούν.

Το cure4u.gr, προκειμένου να διευκολύνει και να εξυπηρετεί τους χρήστες/επισκέπτες του, μπορεί να παρέχει μεταξύ άλλων σύνδεση μέσω «συνδέσμων» hyperlinks ή διαφημιστικών banners, με ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους τρίτων.  Δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των δικτυακών τόπων όσο και τον υπόλοιπων «συνδέσμων». Κατά συνέπεια, οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους, για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους. 

3. Συμπεριφορά και υποχρεώσεις των χρηστών/επισκεπτών

Οι χρήστες/επισκέπτες του cure4u.gr πρέπει να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού κλπ. Επίσης, οφείλουν να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο με τους παρόντες Όρους.

Η μη συμμόρφωση κάποιου χρήστη/επισκέπτη, με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους Όρους αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στο cure4u.gr να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς. 

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από τo cure4u.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του cure4u.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το cure4u.gr καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του cure4u.gr και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική, ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του.

5. Ασφάλεια

Το Cure4u.gr σας εξασφαλίζει την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων που συλλέγει απο τους χρήστες που επισκέπτονται την ιστοσελίδα του καθώς επίσης  έχουμε υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, το cure4u.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) με πιστοποίηση από την Comodo. H Comodo είναι από τους πιο αξιόπιστους φορείς για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του internet, σε παγκόσμια κλίμακα. Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείται στο site μας κωδικοποιείται πριν βγει online και σε συνέχεια διερευνάται η αυθεντικότητα του μηνύματος και του server. Η ιστοσελίδας μας χρησιμοποιεί SSL 128-bit, η οποία είναι η μεγαλύτερη δυνατή κρυπτογράφηση. Το λουκετάκι που βρίσκεται αριστερά του ονόματος του domain,  σας βεβαιώνει ότι η συναλλαγή σας προστατεύεται.

Τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. 

To Cure4u.gr δεν αποθηκεύει με κανένα τρόπο αριθμούς πιστωτικών καρτών. Όλες οι οικονομικές συναλλαγές γίνονται απευθείας με την τράπεζα. Η Κρυπτογραφημένη σελίδα που μεταφέρεστε, ανήκει αποκλειστικά στην τράπεζα ή το φορέα που έχει επιλεγεί, ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την πληρωμή και ειδοποιεί το Cure4u.gr όταν ολοκληρωθεί.

6. Προσωπικά Δεδομένα ( GDPR)

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κυρίως για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας ή για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στις σελίδες  μας , τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από το cure4u.gr, γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΕΕ) GDPR, όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

7. Cookies

Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείς στο PC στο Smartphone & το tablet σου (Safari, Chrome, Mozilla Firefox κλπ.), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του site μας. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης & βελτιστοποίησης.

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και εμείς, με την περιήγησή σας στο cure4u.gr την εγγραφή σας ως Μέλος στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Newsletter, την υποβολή παραγγελίας αγοράς στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που σας αφορούν, είτε μέσω cookies είτε απευθείας από εσάς που μας τα χορηγείτε.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της λειτουργίας του cure4u.gr, τη σωστή περιήγηση σας και την εύκολη σύνδεσή σας. Με την συλλογή των πληροφοριών από τα cookies μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Μια άλλη χρήση των cookies είναι να μας βοηθούν να αναλύσουμε, το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, πώς περιηγούνται και που δυσκολεύονται. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε συνεχώς να βελτιώσουμε τη λειτουργία του e-shop και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν.

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τη δική σας αγοραστική εμπειρία, τη δομή και το περιεχόμενο του cure4u.gr.

Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

  1. Τα Αναγκαία Cookies χρησιμοποιούνται στην βασική  λειτουργία  του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι , την ηλεκτρονική πληρωμή και την αποθήκευση προϊόντων στη λίστα επιθυμιών. Χωρίς αυτά τα  απαραίτητα Cookies, όχι μόνο πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του e-shop, αλλά επίσης υποβαθμίζεται και η προσωπική σας εμπειρία.  Βασικές λειτουργίες του e-shop υπολειτουργούν.
  2. Τα Cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Μας επιτρέπουν να δούμε την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων και  μας υποδεικνύουν τυχόν  πρόβλημα κατά την πλοήγηση σας. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσωπικών δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται, είναι συγκεντρωτικές και χρησιμοποιούνται για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του cure4u.gr.
  3. Tα Cookies λειτουργικότητας αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στο cure4u.gr, για να μπορούμε να σας υποδείξουμε προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας. Με αυτά τα cookies μπορείτε βρίσκετε πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάτε.
  4. Τα Cookies Analytics  αναλύουν την  δραστηριότητα των χρηστών του cure4u.gr. Μας υποδεικνύουν στατιστικά δεδομένα, σχετικά με την επισκεψιμότητα σας, την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα, την συχνότητα και τον τρόπο αναζήτησης προϊόντων κλπ. Αναλύοντας τα παραπάνω, μας βοηθάτε στην βελτίωση της παρουσίασης της ιστοσελίδας μας.

Δεν καταγράφουμε δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, ούτε και τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας. Η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της Google Analytics από εδώ.

Με την περιήγησή σας στο ιστότοπό μας και την πραγματοποίηση αγορών μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, συναινείτε στην επεξεργασία των πληροφοριών που να συγκεντρώνουμε από εσάς, με τη χρήση των Cookies.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την παρακάτω σελίδα με τις διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης.

Εγγραφή Μέλους

Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας ως μέλος, το cure4u.gr συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία δηλώνετε οικειοθελώς κατά την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε αυτή την περίπτωση συλλέγουμε το email και κωδικό πρόσβασης, όνομα, επίθετο, διεύθυνση, ΤΚ, πόλη, τα οποία κρυπτογραφούνται. Τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα τα χρησιμοποιεί η εταιρεία μας με σκοπό να σας ανοίξει λογαριασμό, μέσω του οποίου μπορείτε να βλέπετε το ιστορικό των συναλλαγών σας, ενώ παράλληλα μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας να κρατήσουμε τον κωδικό πρόσβασης σας, προκειμένου να συνδέεστε κάθε φορά στον προσωπικό σας λογαριασμό.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν εγγραφείτε στο www.cure4u.gr.

Σύνδεση μέσω κοινωνικών δικτύων

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στην Ιστοσελίδα μας  ή να διενεργήσετε μία παραγγελία μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook ή στο Instagram ή στο Twitter. Σε αυτήν την περίπτωση, το cure4u.gr θα σας ζητήσει να δώσετε την άδεια σας ώστε να έχει πρόσβαση σε όσες πληροφορίες έχετε εσείς δηλώσει στο Facebook ή στο Instagram ή στο Twitter, να είναι δημόσιες. Με τον τρόπο αυτό, συναινείτε στην πρόσβαση τoυ cure4u.gr στα στοιχεία του Λογαριασμού σας στο Facebook ή στο Instagram ή στο Twitter τα οποία είναι δημόσια, με σκοπό τη δημιουργία του προφίλ σας.

Υπηρεσία Newsletter

Στην ιστοσελίδα μας, σας παρέχουμε την δυνατότητα να εγγραφείτε στο Newsletter, μέσω του οποίου έχετε την δυνατότητα να πληροφορείστε συχνά για προσφορές, νέα προϊόντα και τα νέα μας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα Newsletter μας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα μας, είτε μέσω των οδηγιών που παρέχονται στο Newsletter, είτε στέλνοντας αίτημα στη διεύθυνση info@cure4u.gr.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, το cure4u.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) με πιστοποίηση από την Comodo. H Comodo είναι από τους πιο αξιόπιστους φορείς για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του internet, σε παγκόσμια κλίμακα. Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείτε στο site μας κωδικοποιείται πριν βγει online και σε συνέχεια διερευνάται η αυθεντικότητα του μηνύματος και του server. Η ιστοσελίδας μας χρησιμοποιεί SSL 128-bit, η οποία είναι η μεγαλύτερη δυνατή κρυπτογράφηση. Το λουκετάκι που βρίσκεται αριστερά του ονόματος του domain,  σας βεβαιώνει ότι η συναλλαγή σας προστατεύεται

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Σε τυχόν αλλαγή πολιτικής, παρακαλώ εντοπίστε το σημείο «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» στην κορυφή της παρούσας σελίδας, για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά η παρούσα Πολιτική Cookies. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη Πολιτική Cookies καταστεί διαθέσιμη στον Ιστόχωρο.

8. Επιστροφές Προϊόντων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή προϊόντων είναι να έχετε στην κατοχή σας το σχετικό παραστατικό αγοράς που αποδεικνύει την συναλλαγή (π.χ, Απόδειξη Λιανικής, Τιμολόγιο Πώλησης/Δελτίο Αποστολής).

1) Ελαττωματικά Προϊόντα

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος που διαπιστώνεται κατά την παραλαβή του απευθυνθείτε στην Εταιρεία μας για την αντικατάσταση αυτού. Η Εταιρεία μας θα προβεί στην άμεση αντικατάσταση  του χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του πελάτη, μόλις ειδοποιηθούμε είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cure4u.gr είτε τηλεφωνικώς 210 5748 880.

2) Μη Ελαττωματικά Προϊόντα

  1. Δικαίωμα για υπαναχώρηση της παραγγελίας σας ισχύει για 14 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της παραγγελίας σας.
  2. Οι επιστροφές πρέπει να λαμβάνονται στην αρχική κατάσταση που παραλάβατε το προϊόν, συνοδευόμενα από το σχετικό παραστατικό (απόδειξη - τιμολόγιο) πώλησης.
  3. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( info@cure4u.gr ) είτε τηλεφωνικώς (210 5748 880).

*Δεν είναι δυνατή η επιστροφή μη ελαττωματικών ειδών ψυγείου, βρεφικών τροφών και γάλατος. 

* Για την αντικατάσταση μη ελαττωματικού προϊόντος επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής.

Το προϊόν προστέθηκε στη wishlist
Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση

Πολιτική Χρήσης Cookies

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του ισοτόπου και την βελτίωση της online εμπειρίας σας.
Με την πλοήγησή σας στο site συμφωνείτε στην αποδοχή των cookies. Περισσότερες Πληροφορίες